Šildymo, vėdinimo ir santechnikos profesionalai

Pir-Pen: 08:00 - 17:00

Pagalbos tarnyba

Registruoti garantinį

Registruoti garantinį

Susisiekime +370 656 40868

Pramonės g. 15, Šiauliai

Parama

APVA parama

Nuo 2020 m. gegužės 11 d. 8 val. iki 2020 m. birželio 9 d. 17 val. individualių gyvenamųjų namų savininkai bus kviečiami teikti projekto registracijos formas kompensacinėms išmokoms už iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančių šilumos įrenginių keitimą į 5 klasės biokuro katilus ir šilumos siurblius (išskyrus oras-oras).

parama

Kas gali būti pareiškėjas?

Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos).
Kompensacinė išmoka neteikiama, kai individualaus gyvenamojo namo paskirtis yra sodo namas. Tuo atveju, jeigu paskirtis keičiama arba yra pakeista iš sodo namo į individualų gyvenamąjį namą, turi būti nuo paskirties pakeitimo, nurodytos Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos.
Svarbu pabrėžti, jog neefektyvią biomasę (malkas, pjuvenų briketus ir kt.) naudojančių šilumos įrenginių keitimas nėra finansuojamas pagal šią priemonę. Neefektyviai biomasę naudojančių šilumos įrenginių keitimui bus atskiras kvietimas.-

Koks kompensacijos dydis?

Maksimali kompensacinė išmoka projektui negali viršyti 14 500 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal fizinio asmens faktiškai patirtas įrangos įsigijimo išlaidas, bet pagal nustatytus išlaidų fiksuotus dydžius, t.y. 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš projekto registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti:
- šilumos siurblio vardinės galios (Prated) (kW);
- biokuro katilo vardinės (nominalios) šildymo galios (kW);
Fizinio asmens projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims apskaičiuojamos vadovaujantis išlaidų fiksuotais dydžiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 20202 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. D1-223 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Išsamiau apie tai www.apva.lt

Mūsų įmonės specialistai padės Jums susitvarkyti visus reikalingus dokumentus dėl APVA paramos gavimo. Susisiekite su mumis tel. +370 656 40868, el. paštu info@beston.lt .

parama 2

Susigrąžink iki 400 Eurų

- Sumokėje už šildymo, vandentiekio ar kitų namo inžinerinių sistemų remonto, montavimo darbus išsaugokite PVM sąskaita faktūrą.
- Prisijunge deklaravimas.vmi.lt užpildykite reikiamą formą.
- Deklaruodami pajamas susigražinkite iki 400 EUR gyventojų pajamų mokesčio.

Daugiau informacijos:
https://www.vmi.lt/cms/pastatu-ar-kitu-statiniu-apdailos-ir-remonto-darbus